12:00 UTC forecast, 15 km resolution

Switch to 00:00 UTC forecast, 2 km resolution, 5 km resolution
PM10 PM2.5 Air temperature (2m) Relative humidity (2m) Wind speed (10m)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48